InterTour

Công ty TNHH yoshiwa Seiki

visicomi

Thông tin công ty / Hình thức tuyển dụng

Tên công ty
Công ty TNHH yoshiwa Seiki
Nội dung kinh doanh
Sản xuất chính xác
URL (đường link, trang web)
https://www.yoshiwa-seiki.com/
Địa điểm hiện tại của công ty
2601-3 Iijima, Kami-INA-Gun, tỉnh Nagano
Vốn điều lệ
66.000.000 yên
Thành lập
Tháng tư 1968
Số lượng nhân viên
180
Hình thức tuyển dụng
Chăm sóc
Nội dung kinh doanh
Chăm sóc
Số lượng ứng viên
4
Giới hạn tuổi tác
30
Yêu cầu bằng cấp
Không
Chế độ đãi ngộ
Mức lương (vạn yên)
18
Tôi muốn bạn giới thiệu công ty này
*Di chuyển đến một trang ứng dụng khác

Nhóm Hướng Nghiệp Tổng Hợp sẽ liên hệ với bạn. Tôi không nhận được tiền.

Tham khảo ý kiến ​​với messenger

Tổ chức cung cấp thông tin

Tổ chức cung cấp thông tin
HOANG LONG HUMAN RESOURCES SUPPLYING DEVELOPMENT CORPORATION (HOANG LONG HURESU., CORP)
URL (đường link, trang web) của tổ chức cung cấp thông tin
http://hoanglonghuresu.com.vn/hoang-long-huresu/
Địa của tổ chức cung cấp thông tin
5 Fl, Vimeco Bldg, E9, Pham Hung, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi