InterTour

Visicomi Global là gì?

InterTourとは là gì?

Đó là nội dung cho phép bạn biết thông tin bạn muốn biết và thông tin bạn quan tâm khi áp dụng từ góc độ của bên thứ ba.

Nếu chỉ là đơn xin việc …

 • Tôi không thể tưởng tượng
  được tôi đang làm gì

 • Xung quanh nơi làm việc
  Đó có phải là một môi trường thoải mái để sống?
  tôi không hiểu

 • Có một hệ thống hỗ trợ?
  tôi không hiểu

 • Bạn có bao nhiêu thời gian làm thêm
  tôi không hiểu

Và như vậy, đầy đủ thông tin còn thiếu!

Nhưng nếu đó là một doanh nghiệp toàn cầu


Nó cũng được đăng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, vì vậy bạn có thể ngăn chặn sự không khớp!
Bạn có thể loại bỏ “Tôi không biết” và “Nó khác với công việc mà tôi đã tưởng tượng” kể từ khi tôi bắt đầu làm việc!


[Visicomi Global] là nội dung duy nhất dành cho những người tìm việc có thể tự tin nộp đơn!