InterTour

2020 chúng tôi đã tạo ra một dịch vụ tuyển dụng có thể kháng cáo đến nguồn
nhân lực ở nước ngoài trong một kênh mới!

Phỏng vấn công ty nộ
i địa số 1 Dịch
vụ Inter tour (Vijikomi)

Báo cáo thăm công ty "Đánh giá của khách truy cập"
Chúng tôi đã nhận được giải thưởng thiết kế tốt 2019.

Sinh viên nước ngoài là thành viên của Bizikomi phỏng vấn công ty của bạn, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mà công nhân nước ngoài muốn biết nhiều nhất trong một giọng nói thực tế.

 • Tiếp cận một phạm
  vi rộng (lớp tiềm ẩn)
  bằng SNS
 • Trình bày thông tin công
  ty của bạn bằng ngôn ngữ mẹ
  đẻ của mục tiêu tuyển dụng
 • PR những điều mà
  nguồn nhân lực ở nước
  ngoài thực sự muốn biết

Tính năng của The Visicomi Grobal

 • Những nội dung mà người nước ngoài thực sự muốn biết được đăng trong một giọng nói trực tiếp.
  Ví dụ Q. 1 loại môi trường làm việc và mô tả công việc bạn muốn biết về môi trường làm việc và mô tả công việc của công ty mà bạn được chỉ định làm thực tập sinh?
  Ví dụ Q. 2 những loại hệ thống hỗ trợ bạn có thể làm theo khi bạn làm việc?
  Ví dụ Q. 3 những loại thông tin về môi trường ở Nhật bản?
 • Nó được truyền bởi vì bộ mặt của người đóng góp có thể được nhìn thấy.
 • Công việc cung cấp và hướng dẫn ứng dụng cũng có thể được xuất bản
 • Hỗ trợ ngôn ngữ địa phương
  Đa ngôn ngữ: Nhật/Việt Nam/Philippines/Sri Lanka/Malaysia/Trung Quốc/Anh
 • Sau khi công bố, nó có thể lây lan trên SNS

Chảy cho đến khi tạo

 • Bước 1

  Phỏng vấn tại nơi làm việ
  c của sinh viên quốc tế

 • Step2

  Chuẩn bị báo cáo hiể
  n thị (Vijikomi)

  ※ Vijikomi là gì?
  Những từ được viết tắt là "đánh giá của khách truy cập", trong đó công dân nước ngoài cung cấp phản hồi thực tế

 • Step3

  Đăng trên trang web của
  Visicomi Global

 • Step4

  SNS khuếch tán

  Bạn cũng có thể phát triển quảng cáo bằng cách tập trung vào đối tượng mục tiêu của mình!

Tiếp cận với nguồn nhân lực địa phương!
Danh tiếng up!!

Liên hệ với chúng tôi

You can not access this page directly.