InterTour

Hãy lắng nghe tiếng nói của những người dân lao động!
Nếu bạn muốn biết môi trường làm việc, Visicomi Global

InterTourとは

Visicomi Global là một nội dung chưa từng thấy trước đây, nơi mà nguồn nhân lực ở nước ngoài có thể cung cấp thông tin mà họ muốn biết nhất bằng ngôn ngữ của quốc gia mục tiêu.

Báo cáo phỏng vấn(Bản báo cáo về buổi phỏng vấn công ty)

Viết lại cảm xúc khi phỏng vấn và ấn tượng của bản thân về công ty bằng cách truyền miệng hay viết báo cáo về công ty đó trên cùng quan điểm và cách nhìn từ phía người nước ngoài. (BizComi là hệ thống mang tính xã hội cao và đạt được giải thưởng thiết kế và ý tưởng hay năm 2019)

  • みんなのトクギ
  • KAJI