InterTour

Lắp ráp điện tử

Công ty TNHH Onogawa Seisakusho

 • Thông tin liên quan đến điện và điện tử
 • Lắp ráp điện tử

Sản xuất đầu nối (ô tô / điện thoại thông minh / những loại khác)
Thiết kế và chế tạo thiết bị sản xuất và khuôn mẫu (ép, mạ, ép phun)<…

Shinryo Electric Co., Ltd.

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Lắp ráp điện tử

Thiết bị / hệ thống thông gió liên quan
Liên quan đến giải trí
Liên quan đến ô tô
Quảng cáo

Công ty TNHH Công nghiệp Shinwa

 • Ngành thông tin điện tử - điện khí
 • Lắp ráp điện tử

Bộ phận Hành chính, Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Sản xuất

Công ty cổ phần SMC-yamatsuri-assembly

 • Ngành thông tin điện tử - điện khí
 • Lắp ráp điện tử

Gia công, sản xuất và phân phối thân bộ lọc thiêu kết,các thiết bị lọc khác nhau và các sản phẩm thiết bị điều khiển tự động

Công ty cổ phần SMC-yamatsuri-assembly-molding-inspection

 • Ngành thông tin điện tử - điện khí
 • Lắp ráp điện tử

Nội dung kinh doanh: Gia công, sản xuất và phân phối thân bộ lọc thiêu kết,các thiết bị lọc khác nhau và các sản phẩm thiết bị điều khiển t…

Công ty cổ phần SMC-shimozuma-machining

 • Ngành thông tin điện tử - điện khí
 • Lắp ráp điện tử

Nội dung kinh doanh: Gia công, sản xuất và phân phối thân bộ lọc thiêu kết,các thiết bị lọc khác nhau và các sản phẩm thiết bị điều khiển t…

Công ty cổ phần SMC-shimozuma-electrical assembly

 • Ngành thông tin điện tử - điện khí
 • Lắp ráp điện tử

Gia công, sản xuất và phân phối thân bộ lọc thiêu kết,các thiết bị lọc khác nhau và các sản phẩm thiết bị điều khiển tự động