InterTour

Nghành liên quan đến điện/điện tử

Công ty TNHH Mạ Takamatsu

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Mạ

Công nghiệp mạ điện (xử lý bề mặt nói chung)

Công ty TNHH thiết bị điện DOWA-visual inspection

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Lắp ráp thiết bị điện tử

Sản xuất và phát triển nền kim loại-gốm

Công ty TNHH thiết bị điện DOWA-manufacturing

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Lắp ráp thiết bị điện tử

Sản xuất và phát triển nền kim loại-gốm

Công ty TNHH thiết bị điện DOWA-translator

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • người phiên dịch

Sản xuất và phát triển nền kim loại-gốm

Công ty TNHH Đối tác Nhà máy Persol-hikone-assembly

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Lắp ráp thiết bị điện tử

Sản xuất kinh doanh gia công

Shinryo Electric Co., Ltd.

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử
 • Lắp ráp điện tử

Thiết bị / hệ thống thông gió liên quan
Liên quan đến giải trí
Liên quan đến ô tô
Quảng cáo

Công ty cổ phần Sogo Career Option

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử

CÔNG TY TNHH YDK

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử

Thiết bị sản xuất chất bán dẫn, thiết bị sản xuất FPD, thiết kế và phát triển thiết bị công nghiệp, sản xuất, bảo trì
thiết bị truyền …

Công ty TNHH Shinko Seisakusho

 • Nghành liên quan đến điện/điện tử

Thiết kế, sản xuất và bán bảng mạch in